top of page

UNA MUJER FANTÁSTICA

SEBASTIÁN LELIO
ARGUMENT

Orlando, un vitalista xilè en la cinquantena, viu una història d'amor amb una jove, Marina, cambrera de restaurant, cantant de salsa a la nit. Una tarda, se sent malament i mor. Orlando tenia una família oficial. Marina sofrirà l'habitual humiliació promesa a les amants (com la de ser rebutjada per assistir al funeral) i s'enfrontarà a tot tipus d'humiliacions, a les quals ella respondrà d'una forma estoica.

bottom of page