top of page

quèéscoeducació?

La coeducació implica un model pedagògic que vetlla pel desenvolupament integral de l’alumnat i que evita qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, orientació sexual o de gènere, introduint llenguatges, continguts, actituds i metodologies lliures d’estereotips.

La coeducació no és uniformitzar o unificar. És ensenyar a respectar les diferències i a gaudir de la riquesa que ofereix la diversitat.

QUÈPRETENEM?

  • Fugir dels estereotips.

  • Treballar a més del currículum implícit (el del BOE) amb l'omès:​

 

  • Invisibilització de l'orientació sexual, identitat de gènere, …  de determinats personatges rellevants.

  • Invisibilització de les aportacions de les dones (científiques, escriptores, …)

  • Tenir en compte els aspectes relacionals i informals, inclòs el llenguatge que són fonamentals en l’educació.

bottom of page